Monitoring urządzeń chłodniczych

Monitoring urządzeń chłodniczych jest niezwykle ważny, ponieważ tylko dzięki nieustannej kontroli jest możliwe utrzymanie prawidłowej pracy instalacji chłodniczej. Jest to istotne ze względu na wpływ jaki ma zmiana temperatury na artykuły spożywcze, które muszą być przechowywane w kontrolowanych warunkach. W przypadku zakłócenia tych warunków zagrożony jest stan zdrowia konsumentów, a przedsiębiorca musi liczyć się z poniesieniem strat związanych z usuwaniem skutków awarii. Wymóg rejestrowania temperatur w branży spożywczej jest zawarty w wymaganiach systemu HACCP.

Obecnie rozwój technologii pozwala na śledzenie wartości wielu parametrów charakteryzujących pracę całego układu. Oprócz informacji dotyczących aktualnej temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia można nadzorować pracę poszczególnych elementów urządzeń chłodniczych oraz każdy komponent agregatu uruchamiać automatycznie.

Dzięki stałemu monitorowaniu rejestrowanych wartości wybranych parametrów możliwa jest szybka i trafna diagnoza w sytuacji wystąpienia awarii oraz bieżąca ocena wydajności pracy obiegu.

Efektywnym rozwiązaniem dla nieustannego dozoru pracy układów chłodniczych jest wyposażenie wszystkich urządzeń w systemy alarmowe, które są połączone z centrum informatycznym. Użytkownik będzie niezwłocznie informowany o wystąpieniu nieprawidłowych wskazań przyrządów pomiarowych, co umożliwi natychmiastową reakcję grupy serwisowej.

Firma TC Serwis oferuje swoim klientom system monitorowania i sterowania pracą urządzeń chłodniczych Area Overvis opierający się na protokole komunikacyjnym Modbus. Umożliwia on użytkownikowi gromadzenie informacji, eksport do Excel-a, przygotowywanie raportów a także odbieranie alertów za pośrednictwem poczty e-mail czy wiadomości SMS.
Nowoczesny interfejs ułatwia szybki wybór obiektów do obserwacji.

Dziennik zdarzeń pozwala na śledzenie historii operacji wykonanych przez operatora systemu oraz wskazań wybranych parametrów od momentu założenia monitoringu. Wszystkie te dane są zapisywane w chmurze.
Dzięki systemowi monitorowania w każdej chwili i z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu użytkownik może obserwować pracę urządzeń chłodniczych i dokonywać zmian niektórych nastaw. Jest to niewątpliwą zaletą w porównaniu z systemami starszego typu, w których dostęp do informacji był możliwy tylko z urządzeń, które miały zainstalowany odpowiedni program. Stała obserwacja działania układu sprzyja szybkiej i trafnej diagnostyce w sytuacji wystąpienia awarii, a także przewidywaniu ich jeszcze przed uszkodzeniem, co ułatwia utrzymanie ciągłości pracy zamkniętego obiegu chłodniczego. W przypadku przechowywania artykułów szybko psujących się jest to wartość nieoceniona.

Gdy którakolwiek z nastaw przekroczy zadane wartości, to użytkownik zostanie o tym poinformowany automatycznie za pośrednictwem wiadomości głosowej, e-mail lub SMS w zależności od wybranych preferencji.
Zaletą tego systemu jest możliwość wykorzystania dowolnych sterowników, które są kompatybilne z protokołem Modbus. Nie ma potrzeby posługiwania się sterownikami narzuconymi przez producenta systemu. Dla każdego typu regulatora zakłada się tzw. „szablon”, w którym wybiera się interesujące użytkownika parametry. Ilość obserwowanych parametrów jest ograniczona jedynie właściwościami sterownika. Przykładowo, dla sprężarki można zbierać informacje dotyczące prędkości obrotowej sprężarki, poboru prądu, temperatury ssania/tłoczenia. Natomiast w regałach chłodniczych można monitorować temperaturę w parowniku i w meblach, jak również aktualny stan chłodzenia i odszraniania. Poniżej został przedstawiony fragment interfejsu z wartościami chwilowymi.

 

Korzystanie z monitoringu urządzeń chłodniczych ma na celu eliminację ryzyka wystąpienia niektórych usterek, natychmiastową reakcję na te, których nie można było uniknąć oraz zdalną regulację w możliwie największym zakresie. Jest to równoznaczne z oszczędnością czasu i minimalizacją kosztów serwisowania.


Źródła:
http://www.deszcz.pogodanajutro.com/wzgledna-chlodniczych.php
http://www.deszcz.pogodanajutro.com/wplyw-zautomatyzowane-urzadzenia.php
https://chlodnictwo.civ.pl/artykuly/946-diagnostyka-ukladow-chlodniczych.html
https://www.overvis.com/solutions-pl/overvis-ice-pl/ 

Ciasteczko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania. Dalsze korzystanie oznacza zgodę na ich użycie.