BLOG TCEkonomiczne i ekologiczne podejście do oszczędności w Twoim zakładzie.

Ekonomiczne i ekologiczne podejście do oszczędności w Twoim zakładzie.

Instalacja chłodnicza stanowi największy składnik kosztów zużycia energii (nawet do 50%) w funkcjonowaniu obiektów zmuszonych do ich wykorzystywania. Instalacja grzewcza, wentylacyjna oraz klimatyzacyjna generuje dodatkowe ok 20 - 25% kosztów tej energii dlatego redukcja tych kosztów powinna być lub już jest priorytetem w ekonomicznym funkcjonowaniu zakładów. W poniższej prezentacji postaramy się Państwu przybliżyć zarówno ekonomiczną jak i ekologiczną koncepcję powiązania powyższych instalacji, którą przy wykorzystaniu Naszej wiedzy oraz praktyki można wdrożyć na Państwa obiektach.

Pobierz prezentację