Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe

Nasza kompleksowa działalność w obrębie chłodnictwa obejmuje projektowanie, dostawę urzadzeń i systemów chłodniczych oraz wykonawstwo zarówno nowych obiektów wolnostojących jak i przystosowanie obiektów już istniejących dla potrzeb chłodniczych. 
Współpraca z renomowanymi dostawcami, pozwala nam na stosowanie urządzeń wykonanych zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami, z wykorzystaniem współczesnych nośników ciepła i systemów sterowania.

Oferujemy realizacje w zakresie:

 • pomieszczeń produkcyjnych i przetwórczych dla przemysłu spożywczego
 • chłodni przechowalniczych
 • dojrzewalni owoców, serów, wędlin
 • mroźni
 • masarni
 • magazynów spożywczych
 • tuneli szokowe
 • instalacji freonowych i glikolowych
a także obiekty:
 • hurtowni
 • magazynów, w tym magazynów wysokiego składowania
 • obiektów logistyczno – dystrybucyjnych
 • innych obiekty kubaturowych
Oferujemy układy chłodnicze w pełni automatyczne, tzw. „bezobsługowe”, zarówno w zakresie samego agregatu chłodniczego czy chillera, jak i całej instalacji, które pozwalają na znaczne oszczędności energii elektrycznej, zdalne monitorowanie instalacji oraz rejestrację najważniejszych parametrów pracy urządzeń.

Zapraszamy do współpracy

DZIAŁ SERWISU:
e-mail: serwis@tc-serwis.pl
tel. kom. +48 508 015 606, +48 508 015 609
tel. +48 61 862 00 87, +48 61 867 72 17, +48 61 201 91 04 wew. 106
*
DZIAŁ TECHNICZNY:
e-mail: techniczny@tc-serwis.pl
tel. kom. +48 508 015 631
tel. +48 61 669 05 28 wew. 103, 099
tel. +48 61 201 91 04 wew. 103, 099